Vedení účetnictví | Vedení daňové evidence | Dozor nad účetnictvím | Zpracování mezd | Daňové poradenství | Ostatní služby
O společnosti
Kontakt
Ceník
Pro Vás
ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY - AUDIT
Vedení účetnictví | Vedení daňové evidence | Dozor nad účetnictvím | Zpracování mezd | Daňové poradenství | Ostatní služby

Váš partner pro daňové poradenství a zpracování účetnictví.

Předmětem činnosti, je zpracování podvojného účetnictví, komplexní zpracování mezd, daňové poradenství a zajištění auditu.

Dále zpracováváme na základě objednávky klienta podklady pro úvěr, ve spolupráci s klienty interní směrnice a poskytujeme dohled při provádění inventarizace. Standardně zastupujeme klienty, na základě plné moci, při jednání s Finančním úřadem, či jinými úřady státní správy.

Naše pobočky

Ke zpracovávání účetnictví, jak podvojného, tak daňové evidence, používáme program "EKODAT". Tento program na zpracování účetnictví i mezd, byl vyvinut ve spolupráci našich firem a je nadále aktualizován dle změn v legislativě a našich potřeb.

Naše společnost se zabývá zpracováním účetnictví a ekonomickým poradenstvím. Jsme členem skupiny firem, (EKODAT CZ a. s., EKODAT Litvínov s. r. o., E. K. DAT Louny s. r. o. a EKSSON spol. s. r. o.), které jednají ve shodě, a jsou propojeny svým managamentem.

Účetní a ekonomické poradenství - Dozor nad vedením účetnictví - Rekonstrukce účetnictví i daňové evidence - Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví - Vypracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob - Zastupování při kontrolách Finančních úřadů, Správy sociálního zabezpečení, Zdravotních pojišťoven, Živnostenského úřadu, Úřadu práce aj. - Zajištění auditorských služeb - Poradenství při zakládání nových firem, popř. začátku podnikání.

copyright © 2005 - 2009 webdesign OneDesign provozováno na eshop systému Jedničky