Vedení účetnictví | Vedení daňové evidence | Dozor nad účetnictvím | Zpracování mezd | Daňové poradenství | Ostatní služby
O společnosti
Kontakt
Ceník
Pro Vás
ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY - AUDIT
Vedení účetnictví | Vedení daňové evidence | Dozor nad účetnictvím | Zpracování mezd | Daňové poradenství | Ostatní služby

Zpracování mezd

V této službě jsou zahrnuty následující práce:

 • dle předaných pokynů připravovat pracovní smlouvy
 • zpracovávat mzdy k výplatám
 • vést mzdové listy
 • zpracovávat a odevzdávat výkazy soc. zabezpečení a zdravotního pojištění
 • zpracovávat podklady pro výplatu mezd
 • vypracovat potvrzení o zdanitelných příjmech
 • vypracovat potvrzení o výdělku pro účely zaměstnanců (spořitelny, soudy apod.)
 • zajišťovat přihlášky a odhlášky pracovníků k pojištění
 • zajišťovat výpočet zákonného pojištění organizace včetně projednání na příslušné pojišťovně a sestavení příkazů k úhradě pojistného
 • evidovat čerpání dovolené
 • účtovat nároky pracovníků z pracovního poměru
 • vést osobní evidenci zaměstnanců
 • vést Evidenční listy důchodového zabezpečení
 • provádět předstihové řízení
 • provádět roční zúčtování daně
 • vést předepsanou evidenci pracovní neschopnosti
 • vypracovat roční hlášení o vyúčtování daně
 • vypracovat hlášení pracovnímu úřadu ve vztahu k invalidním pracovníkům

Ke zpracovávání mezd používáme program „EKODAT“. Tento program na zpracování účetnictví, daňové evidence i mezd byl vyvinut naší společností a je dále aktualizován dle změn v legislativě a potřeb nás i našich klientů.

copyright © 2005 - 2009 webdesign OneDesign provozováno na eshop systému Jedničky