Vedení účetnictví | Vedení daňové evidence | Dozor nad účetnictvím | Zpracování mezd | Daňové poradenství | Ostatní služby
O společnosti
Kontakt
Ceník
Pro Vás
ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY - AUDIT
Vedení účetnictví | Vedení daňové evidence | Dozor nad účetnictvím | Zpracování mezd | Daňové poradenství | Ostatní služby

Daňové poradenství

Práce daňového poradce je u klienta, kterému je zpracováváno účetnictví, obsažena v ekonomickém poradenství.

Tedy v případě jednotlivých účetních dokladů je klient informován o vlivu na daňový základ. Požaduje-li klient posouzení samostatného problému (např. investičního záměru apod.) je cena stanovena dohodou podle složitosti. Nabízíme i zastupování klientů při jednání s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Tato služba je pro klienta velmi výhodná, protože nutíme státní organizace respektovat veškerá jeho práva, a tím zabraňujeme případným doměrkům.


Zpracováváme přiznání k následujícím daním:

  • daň z příjmů fyzických osob
  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z přidané hodnoty
  • daň z nemovitostí
  • daň z převodu nemovitostí
  • daň darovací
copyright © 2005 - 2009 webdesign OneDesign provozováno na eshop systému Jedničky